In deze privacyverklaring legt Rundveepedicurecentrum Groningen B.V., gevestigd te (9723 JB) Groningen aan het adres Kieler Bocht 64, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 02035787 (hierna “Rundveepedicurecentrum Groningen” ), uit welke persoonsgegevens Rundveepedicurecentrum Groningen verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Rundveepedicurecentrum Groningen respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.rundveepedicurecentrum.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. Rundveepedicurecentrum Groningen gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Rundveepedicurecentrum Groningen te maken hebben. Rundveepedicurecentrum Groningen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website van Rundveepedicurecentrum Groningen en haar diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Rundveepedicurecentrum Groningen. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen. Rundveepedicurecentrum Groningen bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die via Google Analytics bij Rundveepedicurecentrum Groningen binnen komen (zie hierover meer bij de uitleg over cookies hieronder).

Doelen

Rundveepedicurecentrum Groningen gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Rundveepedicurecentrum Groningen of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

Rundveepedicurecentrum Groningen draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • de website van Rundveepedicurecentrum Groningen is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Rundveepedicurecentrum Groningen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Rundveepedicurecentrum Groningen maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Rundveepedicurecentrum Groningen inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rundveepedicurecentrum Groningen heeft hier geen invloed op. Rundveepedicurecentrum Groningen heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Rundveepedicurecentrum Groningen geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Rundveepedicurecentrum Groningen worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Rundveepedicurecentrum Groningen opnemen door het sturen van een e-mail naar: privacy@rundveepedicurecentrum.nl. Gelieve in de onderwerpregel te zetten “ Persoonsgegevens”.

Natuurlijk helpt Rundveepedicurecentrum Groningen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Rundveepedicurecentrum Groningen behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rundveepedicurecentrum Groningen via privacy@rundveepedicurecentrum.nl.

Versie mei 2018

Contact