Een koe kan van het ene op het andere moment kreupel worden. De ervaring heeft geleerd dat een snelle behandeling het beste is. Het Rundveepedicurecentrum heeft voldoende capaciteit beschikbaar om uw koe binnen één werkdag te behandelen. We doen onze uiterste best als u voor 10.00 uur belt met de planning voor het behandelen van uw kreupele koeien, diezelfde dag nog langs te komen voor het bekappen. Wanneer nabehandeling gewenst is, wordt dit op advies van de rundveepedicure ingepland.

U kunt met Riena Kazemier een afspraak plannen.

Vroegtijdig signaleren van klauwproblemen

Bij kreupelheid is het duidelijk dat er iets aan de hand is. Echter, de ervaring heeft geleerd dat klauwproblemen al eerder zijn te signaleren door goed op te letten. Koeien met slechte klauwen bewegen minder gemakkelijk, blijven vaker liggen en komen minder vaak naar het voerhek of de voercomputer. Ook een afwijkende stand van de benen, als gevolg van een belasting die niet in evenwicht is, kan een aanwijzing voor klauwproblemen zijn. Tenslotte kan een gekromde rug een teken zijn van klauwproblemen. Laat in deze situaties de rundveepedicure eens naar de klauwen kijken. Indien nodig kan dan vroegtijdig gestart worden met de behandeling van de klauwaandoening. De koe zal daardoor eerder herstellen. Dit scheelt uiteindelijk in de kosten, de melkproductie is sneller op het gewenste niveau en het is goed voor het dierenwelzijn.

Een kreupele koe kan een signaal zijn dat er nog andere (en misschien minder zichtbare) klauwproblemen zijn. Het is raadzaam om een preventieve koppelbehandeling te overwegen waarbij de rundveepedicure de klauwgezondheidssituatie in beeld brengt.

Contact