Digiklauw

Onze klauwverzorgers maken gebruik van DigiKlauw. Een handig dataregistratiesysteem waarin de bevindingen ten aanzien van klauwgezondheid van uw koeien wordt vastgelegd.

Daarmee is het een goed startpunt om klauwgezondheid te verbeteren. Met DigiKlauw kunt u op een eenvoudige manier een helder inzicht krijgen in de klauwgezondheidsstatus van de veestapel en met deze informatie het klauwmanagement verder optimaliseren. Door de regelmatige registratie van klauwaandoeningen verkrijgt u inzicht in de klauwgezondheid op uw bedrijf en dit in vergelijking met een gemiddeld bedrijf. Hieruit kunnen meerdere acties volgen.

U kunt direct online een afspraak via de planning maken voor klauwverzorging op door te bellen met 050-303 93 93.

Registreren van klauwaandoeningen

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van het Rundveepedicurecentrum is de digitale registratie van klauwaandoeningen. Met registratie wordt de klauwgezondheidssituatie van de veestapel inzichtelijk. De rundveepedicures van het Rundveepedicurecentrum registreren tijdens elke behandeling de klauwaandoeningen digitaal via Digiklauw. Daarmee wordt de klauwgezondheid van elke koe vastgelegd. Spoedig na de behandeling heeft de veehouder een overzicht van de situatie op zijn bedrijf: van elke klauw tot de totale koppel.

Voordat u hieraan kunt meedoen, moet u zichzelf als deelnemer registreren via het aanmeldformulier op de website van Digiklauw. Op dat formulier kunt u aangeven dat het Rundveepedicurecentrum uw klauwverzorger is. Het is ook mogelijk om hier aan te geven dat zowel u als wij gegevens voor de digitale registratie kunnen invoeren. De gegevens kunt u daarna opvragen door in te loggen op de site van Veemanager van CRV. Zij vertalen deze informatie naar direct toepasbare kennis voor het bedrijf. De kosten zijn € 25,- per jaar.

Het aantal voorkomende klauwproblemen levert de veehouder, maar bijvoorbeeld ook de voerleverancier of dierenarts, een schat aan informatie op. Met deze informatie kan de veehouder onderbouwde beslissingen nemen over het te voeren beleid. Niet onbelangrijk is dat met regelmatig registreren de situatie op het bedrijf te volgen is, waardoor het effect van de genomen maatregel zichtbaar wordt. Hierdoor wordt een continu verbeterproces op gang gebracht.

Contact