Het Rundveepedicurecentrum werken met diverse partners samen.

Nederlands Klauw Gezondheids Centrum (NKGC)

Het Rundveepedicurecentrum wisselt kennis en kunde uit met NKGC op het gebied van klauwgezondheid bij rundvee met als gezamenlijk doel het terugdringen en voorkomen van klauwaandoeningen en het verbeteren van het dierwelzijn.

Hoof care Expertise Centre (HEC)

Het Hoofcare Expertise Centre (HEC) is een samenwerkingsverband tussen VVRP (Vereniging voor Rundvee Pedicures), Abiant, AB Vakwerk, ABEOS, AB Werkt, CRV, Faculteit Diergeneeskunde, Dairy Training Centre (DTC) en het Nederlands Klauwgezondheidscentrum (NGKC). Eén van de eerste speerpunten van het HEC is daarom het verzamelen van meer data rondom klauwgezondheid.

 

Agro Stalinrichting

De wortels van Abiant liggen in de agrarische sector als Coöperatie voor de Agrarische Bedrijfsverzorging. Vanuit deze basis kent Abiant een Dienstengroep en Businessunits gelieerd aan de agrarische sector.

Onder de Abiant Groep, als moeder, valt ondermeer Agro Stalinrichting en ook het Rundveepedicurecentrum. Deze BV's staan vanuit deze roots in relatie tot elkaar en kunnen elkaar voor onze klanten in deze branche goed aanvullen. Voor het complete concept voor aankleding van de stal biedt Agro Stalinrichting uitkomst. Zij adviseren, leveren en monteren duurzame oplossingen als het gaat om stalinrichting. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf op hun advies of met behulp van hun medewerkers de stalinrichting monteert.

Contact