Doelstelling

Huisvesting, voeding, klimaat, fokkerij, enzovoort zijn van invloed op de klauwgezondheid, waardoor het behouden van gezonde klauwen niet eenvoudig is. Deze factoren gaan verder dan de primaire klauwgezondheid en raakt het management en het beleid van het veehouderijbedrijf. In het Rundveepedicurecentrum komt kennis en de praktijk van het pedicuren samen. Door het pedicuren te combineren met het digitaal registreren van klauwaandoeningen ontstaan kengetallen van klauwaandoeningen. Het Rundveepedicurecentrum is in staat om op basis van een analyse van deze kengetallen de oorzaak van klauwaandoeningen in beeld brengen. Vervolgens kan het Rundveepedicurecentrum de veehouder begeleiden en adviseren om de aanwezige klauwaandoeningen te verminderen en te voorkomen. Voor de veehouder zijn hiermee directe en indirecte opbrengsten te realiseren.

Contact