Analyseren en Adviseren

Analyseren en verbeteren

Het digitaal registreren van klauwaandoeningen levert veel informatie op. Het Rundveepedicurecentrum vertaalt deze informatie naar direct toepasbare kennis voor het bedrijf. Met digitaal registreren kan de klauwgezondheidssituatie in de tijd gevolgd worden. Ook kunnen de resultaten van de registratie aanleiding zijn om met een gestructureerde aanpak verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren.

Adviseren en begeleiding veehouders

Regelmatig doen veehouders een beroep op de rundveepedicure voor advies en voorlichting over klauwverzorging. Het Rundveepedicurecentrum speelt daar als specialist op in. Daarbij werken we waar nodig samen met de dierenarts, voorlichter en veevoerleverancier.

Meerdere factoren op het veehouderijbedrijf zijn van invloed op de klauwgezondheid waardoor het behouden van gezonde klauwen niet eenvoudig is. Zo is gebleken dat factoren vanuit de fokkerij, voeding en huisvesting een belangrijke rol spelen.
Het RPC adviseert veehouders na analyse van de registratie en specifieke kenmerken van het bedrijf. Daarbij maken we een praktijkgericht plan van aanpak. Ook bieden we ondersteuning en begeleiding bij een gestructureerde aanpak. Daarbij is het RPC een betrokken adviseur die zelf met de dieren op het veehouderijbedrijf heeft gewerkt.
Daarnaast willen we met het organiseren van themadagen en bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten ons richten op de doorstroming en uitwisseling van kennis naar de praktijk

Contact